MAŁGORZATA SKOCZYLAS

Magister Sztuk Pięknych, Designer, Artysta Fotograf,
Wykładowca Kompozycji Obrazu Fotograficznego w MFF Kwadrat
we Wrocławiu, Członek ZPAF, Freelancer
Międzynarodowe Forum Fotografii Kwadrat (Wrocław - dyplom 2008)
Akademia Sztuk Pięknych (Wrocław – dyplom 1994)

Moje wykształcenie artysty plastyka i fotografa oraz pasja tworzenia, która zaowocowała osiągnięciami w różnych obszarach sztuki, pozwoliły mi wykreować dla Państwa tą unikatową i bardzo bogatą ofertę usług. Łączy ona SZTUKĘ, FOTOGRAFIĘ oraz DESIGN. Wiele lat nabierania doświadczeń w tych obszarach sprawiło, że dzisiaj w naturalny sposób wzajemnie się przenikają
i uzupełniają w mojej pracy oraz twórczości.

W fotografii, która od 2008 roku stała się moim nowym, niejako dominującym medium, najbardziej pasjonującym dla mnie jest to, że pozwala ona przekraczać wiele granic. Uprawiam dokument subiektywny, penetrując przestrzeń miejską, jak też  rozmaite obszary natury, w tym i ludzkiej. W swoich poszukiwaniach skoncentrowana jestem na wielu aspektach otaczającej mnie rzeczywistości. Niemniej, poza tradycyjną jej rejestracją , bardzo lubię podejmować  swoistą grę ze stereotypami mimowolnie przechowywanymi w naszej świadomości. 

Z równym zaangażowaniem i pasją traktuję niemal wszystkie obszary fotografii. Zarówno te, które realizuję w ramach własnej twórczości, jak również komercyjne. Fotografia dla mnie to obraz, moje osobiste odczuwanie, postrzeganie i pojmowanie życia, ludzi, rzeczy. To subiektywna i kreatywna rejestracja prozaicznej często rzeczywistości, to mój sposób na życie, na nieustanne poznawanie
siebie i otaczającego nas świata. Może dlatego swobodnie, z pasją, zaangażowaniem i dużą ciekawością odnajduję się w rozmaitych jej przestrzeniach oraz aspektach.

Moje podejście do pracy jest zawarte w stwierdzeniu Marcela Prousta :
„prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu” .

Naturalną konsekwencją doświadczenia zdobytego również w nauczaniu są indywidualne lekcje fotografii oraz  organizowane cyklicznie kursy. Z przyjemnością dzielę się swoją wiedzą oraz wszelkimi praktycznymi aspektami sztuki fotograficznej, dzięki którym osoby uczestniczące w prowadzonych przeze mnie warsztatach podnoszą i rozwijają swoje umiejętności. Zwracam uwagę na budowanie świadomości wielu ważnych aspektów, które mają znaczący wpływ na to czy dana fotografia potrafi zwrócić i zatrzymać uwagę odbiorców, wywołać emocje, refleksje, pobudzić wyobraźnię, bądź dostarczyć przyjemnych doznań estetycznych i pozostać na dłużej w pamięci odbiorcy.